EMOOMUNGARET

Tou koboisie eng kibagenge kebeberta nebo musoknotet ak kibagengeitab kabotik

Wendi koboisie eng kibagenge kebeberta nebo musoknotet ak kibagengeitab kabotik eng emoni koib kainaikab kabatik tukul cheite million aeng ak kebeberyat asikobiit konyorchigei kabotichoto magutikwak eng chokchinet. Komwa rubeiywotab President William Ruto kole toreti niitok konyor kabotik katoldoleiywek ak tukug alak tugul chemokchingei eng mbarenikwak eng nyumnyumindo ak kekirinda kaimutik chebune  eng kasarwekab kabatishet  ak kesishet.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker