Mayian FmMayian Fm News

Mutai: Kerikito emurua e Transmara tenutai ooselenken kutiti e sukuuul

Ketii emurua oloosaen e Transmara esipil oomurua naarikito tenutai ooselenken kutiti.

Eipotuoki naa iltung’anak pooki le transamara east peibung’a peetumokini aibooi enutai ooselenken kutiti.

Ore naa anaa enaibalie olopisaai le biotisho teina murua, Elias Mutai, naa nchere keyau enutai tooseelenken kutiti, nyamalaritin e biotisho.

Eipotuo naa Mutai ntoiwuo peejing’ esipil autaa netayu enkitukuja toonkera enye.

Show More

Related Articles