EMOOMUNGARET

NAIROBI: Air France resumes flight

Kakowekchigei banwekab agenge eng agenge ndegeisiek chelandoi kong’etegei nganaset neo nebo Paris eng emetab France agoi nganaset neo nebo Nairobi.

Kakowekchigei banwekab agenge eng agenge ndegeisiek chelandoi kong’etegei nganaset neo nebo Paris eng emetab France agoi yutok nganaset neo nebo Nairobi. Tetat kolanda ndegesiekab kampunitab Air France eng kebeberweek somok agoi yutok Nairobi eng wikit age tugul ne notok  koboto banwekaab ndegeisiek chebo kampunitab KLM eng kebeberwek tisap eng banwechotok.

Kitelelso banwechotok eng kasartab kenysiek taman ak sisiit ole koip kakwautionotok kampunitab ndegeisiek nebo Air france kotinygei ak nekokwo barak magetab banwekab ndegeisiek kongetee Nairobi agoi kiwanjosiek cheterchin eng ngony komugul.

Wendi kotuitosgei ndegeisiekaab kampunitab Air France ak alak eng  ndegesiek chebo kampunisiekab KLM ak KQ eng banwechotok.

Show More

Related Articles

Check Also

Close