EMOOLOGOIYWEK

KATONONSO banwek ak boisionik tugul chebo loiset eng oret nebo Nairobi – Mombasa

Katononso banwek ak boisionik tugul chebo loiset eng oret nebo Nairobi – Mombasa kangoriachgei lorisiek oengu ak koger oret eng komosta nebo tulonokab Kyulu. Kamwa polis kole kariachgei trela ak lorit neloe gas. Kosubgei ak nito ko kakon kateunet polis koityi ketikab karisiek koistoegei oranoto eng kasarta netesetai kakwautik chebo keyat. Kakisom kora ketikab karisiek koboisie oratinwek alak kotokchingei Mombasa kou oret nebo Loitoktok -Taveta agoi Voi ak iche chetokchingei Nairobi koboisie oret nebo Voi- Taveta-Loitoktok – Emali agoi Nairobi.

Show More

Related Articles

Check Also

Close