EMOOLOGOIYWEK

TRANS ZOIA: Kakobet sabanwek lagok angwanu kosupkei ak miondab kipindupindu

Kakobet sabanwek lagok angwanu chemitei eng kwenutab kenyisiek tisap ak taman ak kerotin biik alake tiptem ak agenge eng sipitalitab Kitale level 4 kosupkei ak miondab kipindupindu nekoletagei eng komastab meng’atet nemingony nebo Kipsongo, county nebo Trans Nzoia.

Kosupkei ak medical Superintendent eng county inotok Emmanuel  Wanjala ko kagogimiit tetutik chetokchin kogirinda letaetabkei nebo mionotok olekagonam konet biikab boror kotinygei ak kaunetab keunek koboto eisetab beek chetililen ak komiach eng sobonwekab biik eng kwenutab tetutik alak chebo tililindo.

Mwaat kele imugoksei ko kobit mionotok kosupkei ak kiit neking’emak eng betusiek cheng’ering  tangitab beek chemureen anan sewer line kotomo kolitit afisaekab county inotok.

Show More

Related Articles

Check Also

Close