EMOOLOGOIYWEK

BOMET: Kakomwa gavana, Joyce Laboso kole magat ketesta kutuswekab gaa eng tetutikab somanet

Kakomwa gavana nebo Bomet, Joyce Laboso kole magat ketesta kutuswekab gaa eng tetutikab somanet ko oret agenge nebo kilong somanet eng emoni.

Koikimit Laboso kole bo kamanut mising kutuswechoto kou noto komamagat keistoegei. Kongalali eng taonitab Bomet eng betutab amut nekoibwoti ngwony komugul betut nekiboibochini kutuswek cheterter, komwa kole nyalu keboisie kutuswek cheterter kikimit kibagenge nebo emoni. Kokon kayomiset Laboso kole wendi serikalinyi kotechei komosta nekikonore tugukab keny asi komuktechi ibinwek chebwonei konai tugukab keny koboto sobet ak bitonwek chebo pororietab Kipsigis.

Show More

Related Articles

Check Also

Close