Mayian FmMayian Fm News

Noor: Kepuoi aayayie eroruata sheria lelo oiteru olongolingoli te Nkararo,Kilgoris

Keyayieki eroruata  name lelo ogira adumu olongoli ngoli lenkulupuoni temurua e Nkararo te Kilgoris kaunti e Narok

Ilomon naaa kulo oibalie oloti lorkomishonai te Kilgoris a Mohamed Hassan Noor ejo etarasakita det esiana oltunganak olshamba lolemeishu Ole Tiyo teina murua inkiasin nalimu ajo nenkarruoisho

Etoponayie naa Noor ejo eibungaki iltunganak obaya 6 ,neton etiiki enkiposha o kulie oata esiana ogira adumu ilarrabali lenkupuoni teina murua

Show More

Related Articles