EMOOLOGOIYWEK

NAIROBI: Kakotuiyo ak familia ikwak ketikab ndegeishek oeng chebo emoni chekimiten eng eunekab kiboryotinikab emetab Sudan murot tai

Kakotuiyo ak familia ikwak ketikab ndegeishek oeng chebo emoni chekimiten eng eunekab kiboryotinikab emetab Sudan murot tai yegan koit emoni eng saishek chengering chekakosirto.

Kimiten eng eunekab kiboryotinichoton ketichoton bo ndegeishek yegin kobut ndegeit nekigete ichek eng olenekiten olekimiten kiboryotinichoton eng taunetabgei nebo kenyiniton.

Kokityakta ichek yegon kolipan serikalitab emoni shillingishek million 11 kou eng ngalaletab Dr. Monica Juma Cs eng ministry nebo tilyanditab emoni eng emotinwekab sang.

Show More

Related Articles

Check Also

Close