EMOOLOGOIYWEK

NAIROBI: Kakiit MP nebo Nandi Hills Alfred Keter ak biik alak oeng kapkirwok nebo Milimani

Kakiit MP nebo Nandi Hills Alfred Keter ak biik alak oeng kapkirwok nebo Milimani eng Nairobi ole kokerotiin icheget eng ketesietab Police nebo Muthaiga kongete betutab komutkazi kingenam icheget eng mwaet kele kitiem koalda Treasuary bills chebo lembech kobun Central Bank.

Mwaat kele kiboisie Keter kartasisiekab lembech  asi kobit konyorchigei siling million 633.

Kosubgei ak ofisaiyat netononchini letaetab logoiywek eng benkinoto Wallace Kantai, ko kikinam Keter koboto Madat Chatur ak Arthur Sakwa che iche ko ofisaek cheech eng kampunitab Desai.

Agot kou noto ko kiesio Keter logoiwechotok eng mwaet kole kiwo Central Bank ak bichotok komochei kochengchi imanda nebo keliban rabisiekwak.

 

Eng nguni ketesetai kebaorianchin terchinet neo eng kwenutab MPs chebo Riftvalley kotiygei ak nameetab MP noto bo Nandi Hills Alfred Keter

Koimongei eng kakesunetabgei nebo wikini Senator nebo Baringo Gideon Moi, MP nebo Cherangany Joshua Kuttuny ak MP nebo Moiben Silas Tiren chekomwa kole koinyalil serkali MP notok bo Nandi Hills

Agot kou notok kora ko kaesio logoiwechotok MP nebo Kapseret Oscar Sudi nekamwochi kandoichotok koistoengei mising ko neingwereri President ak rubewonyi

Kangololi Sudi yekangorutechi MP notok eng ketesietab Police ole kamwa kole kokisup oret neititaat eng nametab MP notok ak imongu konyor imandanyi eng kapkiruok

Show More

Related Articles