EMOOLOGOIYWEK

ITEN: Kerotin eng ketesyetab ofisaekab ribseetab kalyet mureniik aeng’u

Kerotin eng ketesyetab ofisaekab ribseetab kalyet nebo Iten mureniik aeng’u kosupgei ak ne kakinam ichek eng’ karunetab raini ak bundukiit agenge nebo AK 47, risasinik somok ak rotwetab chok chekalae eng’ pikipikit kotokchingei kabiego marakwet kong’asis eng’ taonitab iten.

Show More

Related Articles

Check Also

Close