EMOOLOGOIYWEK

NAIROBI: Kigeni koitita CEMASTEA eng Karen President Uhuru Kenyatta

Kigeni koitita CEMASTEA eng Karen President Uhuru Kenyatta kondochi lumdaetab tetutiet nelel nebo somanet ak kotyakta letaetab kitabusyek chebo kipsomaninikab form one chetau somanet nebo tamit netai wikit nenyone kou eng koyomiset nekikakon serkali. Kitaunen lumdaetab tetutichoto nganasani bo Nairobi eng tuiyet neo nekitet Ministry nebo Somanet.

Kakoitita tuiyonoto CS nebo somanet Dr Fred matiangi, Stakehoders chebo somanet koboto kibagengeishekab konetik KNUT-KUPPPET, chemungarainik ak siriikab kitabusyek cheboto Longhon Publishers. Tetaat koropta serkali kitabusyechoton akenge eng akenge koitchi sukulishekab emoni.

Show More

Related Articles