Mayian FmMayian Fm News

Eiminie ilbishopi 3 le kanisa e AIPCA enkishui tolbuket lorbaribara oishakenoyoki te kirinyaga

Eiminie iltunganak 3 enkishui enye netum 2 ilbaa tolbuket lorbaribara oishakenoyieki te kirinyaga.

Ore naa lelo oiminie enkishui enye naa ilbishopi 3 le kanisa e AIPCA le manyisho e Meru etupukuo naa ilo buket tendeipa engole temurua e Kangaru etupukuo naa ilo buket torbaribara le Mwea –Nairobi.

Ilomon kulo oibalie OCPD leloontoluo te murua  Mwea yioloti enaa Kizito Mutoro nchere ketupukuo ilo buket pee enanga igarrin are empukunoti e subaru tenebo enkai e filder neibalie ajo kegira kulie tunganak angamaa ebaare.

Eipangua naa orais Uhuru Kenyatta eitayu olkilikuai lenye lenkilejlej toolelo arikok loonkanisani oiminie enkishui enye teilo buket.

 

Show More

Related Articles