EMOOLOGOIYWEK

NAROK: Makiboiboenchi ngotutik chekokon minister nebo somanet eng Emet Dr. Fred Matiangi

Kakomongei sirindet nebo kipagengeitab konetik nebo kuppet mornet nebo Narok Charles Ngeno ak komwa kole moboiboenchi ngotutik chekokon minister nebo somanet eng Emet Dr. Fred matiangi eng  tetutik chetinyegei ak somanet kopoto ureryosiek eng sugulisiek kiit nekamwa kole imuch kong’em notok somanet eng emet.

Show More

Related Articles