EMOOURERIOSIEK

Miten kebeberwek 6 chekibelchingei eng lapatetab kenyini nebo Emoo Fm Ziwa Farmers Road Race

Miten kebeberwek 6 chekibelchingei eng lapatetab kenyini nebo Emoo Fm Ziwa Farmers Road Race

Lapatet nebo 10km komosta nebo murenik ak kwonyik kesiregei ksh 500, lapatet neimuch ibelchigei Ksh100,000, namba 2 kobeljigei elfu konom ak namba 3 kobeljigei elfu sosom.

5km road race eng elite runners kesiregei ksh 200 kityo. Lapatet nenyoru kabelindet elfu SOSOM, elfu TAMAN AK MUT eng lopotindet namba 2 ak elfu TAMAN eng lopotindet namba 3

Nyoru kabotik kelchin neo nebo kebotyi imbaret eng kenyit agenge ankot kobelis timit nenywan eng lapatet nebo 4x100m relay

Mite 5km Family run eng chepyosok ak boisiek chekisir kenyisiek 50 ak nyoru kabelindet elfu TAMAN AK MUT , namba 2 ak namba 3 konyoru elfu TAMAN ak elfu SISIT kosubigei kounotok

Nyoru lagog chebo kenyisiek TAMAN korwai eng lapatetab 4km ak kobelchingei ksh 10k lapatet nekisirengei ksh 200
Lagog ngowny nebo kenyisiek 10yrs korwae 3km kosirengei ksh 100 kityo ak koibelchigei kabelindet 5k

Tinye boroindo agichek Sponsors ak Corporate korwai eng fun race ak lapatetab relay.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker