Mayian FmMayian Fm News

Eitasho eramatare olbaribara le Mombasa-Nairobi toosai 7 esuju elori natusulari te Salama

Eitasho  eramatare  olbaribara  loing’ua  Mombasa  olotu   ena  ang’  e Nairobi to saai  nalus  naapishana,  metabaiki enaa rishata.

Esuju naa  elori naturori  te osokoni  le  Salama te ngang’ e Kilome  natii kaunti e Makueni  nkolong’i  4 natulusoitie   ore naa sininye  engari embukunoto e   crane  nayawuaki pee lotu aitau neturokine sininye empolos  ilo barabara esuj etalaikine   aitau.

Show More

Related Articles