EMOOLOGOIYWEK

NAIROBI: Kokotil kapkirwok kole kewek koek igorto nebo kamunget betut nebo Moi Day.

Kokon tilet kapkirwok nebo barak kole kewek koek igorto nebo kamunget eng bikab emet betut nebo Moi Day.

Kosubgei ak tilet nekokon kirwogindet George Odunga,komwa kole eng ngatutik chetononchini betusiekab poror chebo kamunget komaiyanat eng keisto igortab poror neu noto 

Agot kou noto komaiaror kirwogindet Odunga agobo tetutik chekiibe eng kabwatetab betunoto eng mwaet kole noto ko boisiet nebo kot nekingate ngatutik ak ministry nebo ripsetab kalyet eng emet orit.

Show More

Related Articles

Check Also

Close