EMOOURERIOSIEK

NAIROBI: Tugetab Rwoik

Kikomuch koibel emetab Kenya mindilokab Gold 4 chebo Marathon eng komosta nebo murenik eng historia nebo lapatosiekab ingony

Kiik chi netai  lopotindet Rob De Castella kobun emetab  Australia nebo koibel kabelisioni yekinketou eng kenyitab 1983 koboto Douglas Wakiihuri nebo emetab Kenya ne kiibelis agine eng 1987 urereriet nekikiyoe eng emetab Rome

Akoi inguni komiten Kenya namba 2 eng tononet nebo mindilok chechang chebo Marathon eng World Championship let nebo emetab Spain

Ak eng inguni ketobeni timitab Kenya nebo Marathon komosta nebo murenik eng kabelisietab London World Championship nekiyoe eng betutab Jumapili

Indochini timitab Kenya kabelindetab  London Marathon Daniel Wanjiru nekitur eight-time world champion kobun emetab Ethiopia Kenenisa Bekele eng lapatet notok kosire saisiek  2:05:48.

Kimiet kora Wanjiru –  kasaratok kosire kabelisiet eng  Amsterdam Marathon nebo sasiek 2:05:21 ak notok ko kasartanyin nemie eng marathon

Toretigei eng betutab Jumapili ak  rwoik alak chebo emoni  Gideon Kipkemoi Kipketer ne kolopoti ko Pace Maker eng Mumbai ko kisir kabelisiet eng Mumbai Marathon kotomo kolapat ak konam namba 2 eng lapatetab Tokyo  Marathon koboto Geoffrey Kipkorir Kirui ne kabelindetab Boston Marathon eng kenyini

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker