EMOOMUNGARET

NAIROBI: Kurset eng Benkisyek koisto rabisiek chetesotin cheyochei kastomaek

Koikoito kurset benkit neo nebo Central Bank eng benkisiekab emoni koisto kebeberta nebo rabishiek chetesotin cheyochei kastomaek eng mwaet kole notok ko tesei kebeberta nebo rabisiek chelibani ichek.

Kosupgei ak Governor nebo Central Bank Dr Patrick Njoroge ko nyolu koip kakwautionotok benkisiek ko oret agenge nebo koistochi kastomaek libanetab rabisiek chemanyolchin.

Komwa Njoroge kole nyalu kokochi kamanut benkisiekab emoni magutiik chebo kastomaek  eng kasarata nemokchingei toretosiek kobun benki asikonyumnyum boisionikwaak chebo kotugul.

Komwa Njoroge kole agoi nguni ko benkisiek 3 chekokomuch koitchi magutiik chenyolu eng arorutietab rabisiek chenyolu koliban kastomaek ngekerchin ak benkisiek 16 chekikochikil  benkinotok.

Koiaror Njoroge kole tetaat kobarasta  eng arawet nenyonei benkinotok walutiik chekokonyor uchumi nebo emoni kong’etee kisirto ng’atutiet neteleljin kakoitoetab besenweek anan Capping Interest Rates .

Komwa Njoroge kole wendi kokimitu uchumi nebo emoni eng kebebertab 5.7% eng kasartab arawek 3 chebo kenyitaab mung’aret nebo 2017 kosupgei ak tetutiik chetesetai eng sectors cheboto chobetaab tuguuk anan manufacturing,balunetaab koik,makaosiek ak boisietab musoknotetab kasari eng kwenutab tetutik alak cheterchin.

Show More

Related Articles