Mayian FmMayian Fm News

Samburu: Etanyamala eramatare enapare te Loikas,tenkaraki enchan sapuk nasheita

Etanyamala ramatare enapare te murua e Loikas te Maralal kaunti e Samburu, esuju enchan sapuk natasha teina murua negil enkare impoor eilo keju le Loikas.

Etanyamala naa iltung’anak leina murua oleng, neisulaki inkera e sukuul, neikenoyioki etalaikinote aatabai isukuluni tenarki oloirag lenkare.

Show More

Related Articles