Mayian FmMayian Fm News

Kajiado: Eibung’aki emasho sapuk olng’esher oolaiser te Loitokitok

Eibungaki ng’ole emasho sapuk orgesher toormuran loorkiponi te manyata Oolaiser te Kajiado South sub county.

Emasho ina natodua irmuran eisho irmuranketini o naishi aaisho iltasati ootamayiana enkilepata enye, netumoki aainosa inkiri.

Emasho na aina e makewan naibungaki teina murua e Loitoktok, eyioloi aajo keeibungoshi irmaasai leina muria tenebo irmaasai lolosho le Tanzania inapukunoto orgesher.

Keibungi emasho e makewan eilo ngesher toloapa olotu le tomon te murua e Marala, nati Kajiado South.

Show More

Related Articles