Mayian FmMayian Fm News

Transmara: Eisapuk enkuretisho te Mogor tenkaraki olong’oling’oli lenkare

Etasapuka enkuretisho temurua e Mogor olpolosie le Transmara East o West tenkaraki olongoli ngoli len kare teina.

Etupukuo naa ilo ongoli ngoli peereu olee obo nkishu enyenak metooko enkare tolturoto lolelatia enye.

Eibalie naa olaiguanani lemurua e Mogor a John Korir nchere eisapuk enkuretisho kake eilepunyeki eseriani teina murua e Mogor te Transmara kaunti e Narok.

Ore ake teina rishata netigilunore serkali inareta naata iltunganak tolpolosie ejo keyau olarrabal lonkajijik teina kaunti e Narok.

Show More

Related Articles