Mayian FmMayian Fm News

Julius Yego:Etimirishe Julius Yego etangoroyie eremet too mitai 92.72 tolosho le China neyaki ele osho sahabu

Kepuoito dukuya ilakuetak lele osho le Kenya egira aisul tenkuetata natii enkanasa e Beijing tolosho le China
Eisula naa Julius Yego teremet egira angoroo eret tentemet o mitai 92.72m
Eibale naa ajo meetai likae akeshani odipa atangoroi eremet nena mitai too ilarin 14 otulusoitie te seuseu nalulunga.

Show More

Related Articles