Mayian FmMayian Fm News

Etangoro ilbungei ate ejo meishia neisitaari teneitayu inkirorot torrok tiatua olosho

Eterepa ilbungei  ate tiatua ele osho  te sheria najo peemeitokini asujaki inkirorot enye terishata natii ilorikan lenye tiatua bunge olosho le Kenya
Ore egira aimaki ina bae neibalunye olbungei le Eldas Keynan inchere meishiakino neisitaari ilbungei too inkirorot enye torrok too iltung’anak lele osho le Kenya

Show More

Related Articles